วันโอโซนโลก

16 กันยายน วันโอโซนโลก

โอโซนเป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

สาร CFC ทำลายชั้นโอโซน ตัวการโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถตกค้างและคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นาน 50-100 ปี

  • 1600261734769ร่วมด้วยช่วยกัน
  • เลิกใช้โฟม สเปรย์กระป๋องที่มีสาร CFC เป็นส่วนประกอบ
  • เลือกซื้อแอร์ ตู้เย็น ที่มีสัญลักษณ์ Non CFC

#SETMakeitWorkforEveryone
#CaretheBear