หมีเล่าเรื่อง

ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) มีอะไรบ้าง รายละเอียด
ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในนั้น คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่หลายประเทศทั่วโลกได้มีฉลากที่รับรองแล้ว โดยประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียด
ด้วยปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงเกิดแนวทางที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกเเละประเทศไทยเป็นอย่างไร รายละเอียด
ขณะนี้ทั่วโลกได้มีตั้งเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ โดยพยายามไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกันในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ

1 2 3 4 5 6