กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Eastern Learning & Development 2021 by PMAT #2
วันที่ : 15 กันยายน 2564 (10:00 - 14:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 68.43 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

รบกวนจัดทำ QR Code เพื่อบันทึก N Health ECO Event รายละเอียดดังนี้ค่ะ
: กิจกรรม : Eastern Learning & Development 2021 by PMAT
: ผู้จัดทำ K. Utumporn Uthaimat Functional Coordinator, (Eastern Operations)
: ออนไลน์จากสาขา SSH
: ผู้เข้าร่วม ALL STAFF 100%
: วันที่ 14 - 15/09/2021 เวลา 10:00 – 14:15
: จัดผ่านช่องทาง MS Teams
: PR ตามไฟล์แนบ