กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การทำงานอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ Covid-19
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,535.32 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 171 ต้น

: ผู้จัด K.Sutthida Sengaem Executive, People Happiness (Eastern Operations)
: ออนไลน์จากสาขา BPH
: ผู้เข้าร่วม 40 คน
: วันที่ 22/7/2021 เวลา 13:00 – 17.00 น.
: จัดผ่านช่องทาง MS Teams