กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Time management & Priority setting G.4.2 #1
วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health กรุงเทพ เชียงใหม่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 24.98 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

Time Management ค่ะ
- Session 1 : 11 June 2021