กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Team Management รุ่นที่ 1
วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Heath สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 544.47 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 60 ต้น

1. Team Management รุ่นที่ 1
Topic : Leadership Competency “Team Management รุ่นที่ 1”
Instructor : คุณอิสราภรณ์ อินทร์พันธ์ Certified MBTI Practitioners by The Myers-Briggs Company
Date : 10 มิถุนายน 2564 Course Code : 14A846
Time : 14:00 น. – 17:00 น. (เริ่มเปิดห้อง 13:45 น.) Session : 001
Location : Microsoft Team