กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : COP Family Orientation June 2021
วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 146.57 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 16 ต้น

การอบรม COP Family Orientation June 2021