กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training Topic: Growth Mindset
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สาขากรุงเทพ ระยอง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.66 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

: กิจกรรม : Training Topic: Growth Mindset
: ผู้จัด คุณจินตนา รื่นรวย Executive, People&Culture , สุทธิดา เส็งเอ็ม Executive, People Happiness
: ออนไลน์จากสาขา BRH
: ผู้เข้าร่วม 10 คน
: วันที่ 7-9/4/2021 เวลา 08:00 – 17.00 น.