กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Orientation For Employee Northern Operations April
วันที่ : 8 เมษายน 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health กรุงเทพ เชียงใหม่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 312.38 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 35 ต้น

Orientation For Employee Northern Operations ประจำเดือนเมษายน