กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Accreditation For JCI (Edition7)
วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 (07:45 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 70.41 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ อยู่ระหว่างการยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 (4 วัน) ในรูปแบบ Virtual ณ​ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 อาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น นำทีมร่วมกิจกรรมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของโรงพยาบาล