กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Live ลูกหายจากโควิด ยังไอ หอบ?
วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 (11:00 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ออนไลน์ผ่าน LIVE FB
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 191.27 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 21 ต้น

อย่าพลาดชมLive👉🏻

หัวข้อ : ลูกน้อยหายจากโควิดแล้ว แต่ยังไอ หอบเหนื่อย จะเป็นอันตรายหรือไม่

โดย : พญ.ภัทรีดา แก้วทวี กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

วันเสาร์ที่ 13 ส.ค.65 เริ่ม 11.00 น.

ติดตามLive ชมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/vteamgroup