กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Music on the Pop in the Park: อยุธยายามเย็น
วันที่ : 13 สิงหาคม 2565 (16:00 - 22:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : หน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Music on the Pop in the Park: อยุธยายามเย็น วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ หน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กผล. ฝลท.)