กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Products Circle
วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 (09:00 - 10:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

: หัวข้ออบรม : Products Circle
: ผู้จัดอบรม ทนพญ.สาวิณี สีพา Products Specialist Genetic & Wellness (East & Southern)
: ออนไลน์จาก กรุงเทพมหานคร
: ผู้เข้าร่วม BM , Sup.LAB & MT และผู้ที่สนใจ
: วันที่ 15/08/2022
: จัดผ่านช่องทาง MS TERM
: PR (ตามแนบ)