กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งานประกวด โครงการ CEO Award 2022 ระดับ ภูมิภาค ของ GROUP 1&8, Commercial, Western
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (09:00 - 12:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 736.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 82 ต้น

ขอ QR code ประชุม งานประกวด โครงการ CEO Award 2022 ระดับ ภูมิภาค ของ GROUP 1&8, Commercial, Western
รายละเอียดดังนี้
- จัดประชุมวันที่ 10/08/2022
- เวลา 09.00-12.00 น.
- ผู้เข้าร่วมประมาน 50 คน
- สถานที่ Microsoft Teams