กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือระหว่าง ททท. และสมาคม TCAP
วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 (13:30 - 15:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องประชุมกินรี ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 20.26 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

รับฟังการนำเสนอโครงการทางด้าน Creative เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ ของเล่น และผลงานศิลป์ร่วมสมัยไทย (TCAP) ผลท. เป็นประธาน