กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ชีวารีนิว ประชุมประจำสัปดาห์
วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 (15:00 - 16:33)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาทัยเกษตร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ปรชุมประจำสัปดาห์