กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : HEART Professional Meeting No.2/2021 G.2
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 (14:30 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สาขาสมิติเวช ศรีนครินทร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 57.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

N Health Group 2 จัดประชุมทีม HEART Professional ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564