กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (สินเชื่อทะเบียนรถยนต์)
วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 (10:00 - 11:30)
จัดโดย : อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 41.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

พนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมฯ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมและรณรงค์ให้ใช้กระบอกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกในห้องประชุม