กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันมาฆบูชา Paolo Operations
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 (08:00 - 12:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 12.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

กิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา