กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : รีไซเคิลปันสุข
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 142.08 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 16 ต้น

คัดแยกขยะ กับโครงการ BSH CSR "รีไซเคิล ปันสุข" สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน ซื้ออุปกรณ์กีฬา / อุปกรณ์การเรียน / ทุนการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่อ.เกาะสมุย-เกาะพะงัน