กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Orientation for Employee of July, 2022 (NE)
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 (13:30 - 17:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 320.51 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 36 ต้น

รบกวนขอ QR Code care the bear ของการอบรม Orientation for Employee of July, 2022