กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Planting with HEART (ปลูกด้วยรัก) PYT3
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในองค์กร N Health PYT3 จัดกิจกรรม Planting with HEART (ปลูกด้วยรัก) โดยเป็นการพบปะพูดคุบกับพนักงานในสาขา