กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Planting with HEART PTN
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 (13:00 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : N Health สาขาโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ร่วมพบปะพูดคุยและส่งมอบกำลังใจในการทำงานจากผู้บริหารกลุ่ม 5.1