กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Visit Thailand Year 2022 Golf Tournament
วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 (09:00 - 21:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : Amata Spring Country Club
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 229.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 26 ต้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ “Visit Thailand Year 2022 Golf Tournament” ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการขาย Golf Package ให้แก่กลุ่มนักกอล์ฟในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟในประเทศไทยภายหลังการผ่อนคลายมาตราการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของปนะเทศต่าง ๆ และประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในเชิงกีฬากอล์ฟ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกอล์ฟ บริษัทนำเที่ยว ตลอดจนสื่อมวลชน ในภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ให้ได้รับรู้สินค้าการท่องเที่ยวด้านกีฬาของไทย และเป็นการสร้างกระแสและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีนักกอล์ฟร่วมแข่งขันงจำนวน 251 คน และมีผู้ติดตามร่วมเดินทางมาด้วย 45 ราย จาก 7 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะสร้างรายได้จากการจัดงาน (รวมผู้ติดตาม) ประมาณ 10.5 ล้านบาท
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ จำนวน 9 หน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ Visit Thailand Year 2022 Golf Tournament ได้แก่ สมาคมสนามกอล์ฟไทย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เลบอร์น กอล์ฟ จำกัด, บริษัทอุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, โรงแรม AVANI+ Hua HIn, โรงแรม Anantara Hua Hin, โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท และสนามกอล์ฟ Royal Gems City Golf Club
ซึ่งในช่วงเช้า รผอ. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้านกอล์ฟ จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย และขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำอีกด้วย
ทั้งนี้ ททท. คาดว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ มีแนวโน้มที่คนทั่วโลกจะให้ความสนใจมากขึ้น กระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวที่หันมาใส่ใจในเรื่องของกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษด้านกีฬากอล์ฟ จากด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ จะให้ความสนใจและเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้าและบริการด้านกีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมกอล์ฟเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถกระจายรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย