กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เสวนา
วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องสมุด ททท.
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2.85 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

กิจกรรมสัมนาเกี่ยวกับ New Market เจาะตลาดประเทศอาหรับอย่างประเทศซาอุดีอาระเบีย วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสมุด ททท.