กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Test
วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 (11:23 - 11:23)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ภูเก็ต
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Test