กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : How to be Professionals ปรับลุคอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ Session 2
วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

รบกวนขอ QR Code care the Bear ของการอบรม How to be Professionals ปรับลุคอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ ทั้ง 2 Session ดังนี้
- Session 1 : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
- Session 2 : วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.