กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านทาง Telemedicine : Online
วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 (08:30 - 10:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ออนไลน์ผ่าน LIVE FB
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,638.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 404 ต้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามMOUออนไลน์ครั้งแรก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
ด้านการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านทาง Telemedicine
ระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน LIVE Facebook page โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ https://www.facebook.com/BangkokHatyaiHospital/