กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : *Training* Prime Time (Live) Platforms
วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : zoom
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 30.22 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

อบรมหลักสูตร *Training* Prime Time (Live) Platforms "ถ่ายทอดสดยังไม่ตาย แค่ย้ายไปบนแพลตฟอร์ม