กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : “Pre Analytical Error & Case Study ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการ Error” (Special Lecture #4/2022)
วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 (14:00 - 16:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,119.05 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 124 ต้น

รบกวน Create QR Code Care the bear “Pre Analytical Error & Case Study ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการ Error” (Special Lecture #4/2022)
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
วิทยากร คุณพัชราภรณ์ วรรณสินธุ์ Product Specialist, บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม 300 คน