กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : People Soft HR : Timesheet for Supervisor Level Up
วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 (13:30 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 164.63 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 18 ต้น

รบกวน Generate QR Code Care the bear "People Soft HR : Timesheet for Supervisor Level Up" วันที่อบรม 22/06/2022 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน