กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประเมิน LGH
วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 (08:00 - 18:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกเหลือง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 687.11 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 76 ต้น

1. Link เข้าทำ ให้เพื่อน ๆ Copy URL นี้ ไปเปิดใน google chrome นะครับ > http://lghconsent.bdms.co.th
2. วิธีทำแบบประเมิน (ไฟล์แนบที่เป็น JPG)
3. ไฟล์เอา Barcode (ไฟล์แนบที่เป็น Excel)


วิธีการทำแบบประเมิน LGH แบบทำด้วยตนเอง ทำดังนี้
1. เปิดไฟล์วิธีทำ ที่เป็นไฟล์ภาพ JPG
2. ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ครับ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 2999 | ชาย