กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Discovering Your Self Through Self Awareness
วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 (14:00 - 16:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 124.86 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 14 ต้น

รบกวนจัดทำ QR Code เพื่อบันทึก N Health ECO Event รายละเอียดดังนี้ค่ะ

: หัวข้ออบรม : Discovering Your Self Through Self Awareness
: ผู้จัดอบรม คุณชัญญา เกิดจั่น Manager, Learning & Development
: ออนไลน์จาก HQ ศูนย์ทันตกรรมชั้น 5
: ผู้เข้าร่วม พนักงาน N Health Eastern
: วันที่ 23/06/2022
: จัดผ่านช่องทาง MS TERM
: PR (ตามแนบ)