กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Innovation project กับเครือพญาไท
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 (15:00 - 16:30)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,641.31 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 182 ต้น

นำเสนอ Innovation project หัวข้อ Continuous temperature monitoring