กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : How to survive เมื่องานมันสู้กลับ เผยทริครับมือความเครียดได้ด้วยตัวเอง
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online (MS Teams)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.56 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

พนักงานกลุ่มบีอีซี รับฟังเทคนิคที่จะช่วยให้เบาใจ “How to survive เมื่องานมันสู้กลับ เผยทริครับมือความเครียดได้ด้วยตัวเอง” โดย พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ จิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช โรงพยาบาลวิมุต