กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การออกซิงเกิลใหม่ของแต้ว ณฐพร
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 (09:00 - 10:00)
จัดโดย : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Facebook Live: ครอบครัวบันเทิงออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 40.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

ประชาสัมพันธ์การออกซิงเกิลใหม่ของแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ ชื่อ 100% (ร้อยเปอร์เซนต์) ผ่านทาง Facebook Live ของครอบครัวบันเทิงออนไลน์

วิดีโอ

https://fb.watch/d36uqPmAWJ/