กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งานทำบุญประจำปี 2563
วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 (08:30 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 584.11 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 65 ต้น

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) มีการจัดงานทำบุญช่วงปลายปีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับพรจากพระ และมีการแจกอาหารให้กับแขกที่มาร่วมงานทุกคน โดยทางบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาโรคระบาด Covid-19 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal ตามมาตรการของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการใช้ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในการจัดกิจกรรม