กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : AGM : QR Code (EN)
วันที่ : 7 เมษายน 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรีคอลเล็คชั่น โฮเทล
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.47 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

เอกสารเผยแพร่สำหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ในวันที่ 7 เม.ย. 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 138 คน