กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The Natural Run 2020
วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 (05:30 - 10:00)
จัดโดย : Environman
สถานที่ : เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5,938.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 660 ต้น

The Natural Run 2020

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
The Natural Run 2020 ร่วมกับเพจ Environman มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่งโดยต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายและรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในรูปแบบที่สนุกสนานและได้สูดอากาศจากธรรมชาติในยามเช้าของเขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งผ่านเขา สู่เหนือน้ำ บนสันเขื่อน” โดยใช้กิจกรรมงานวิ่งเป็นสื่อกลางในการให้คนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นและได้สนุกกับกิจกรรมไปในขณะเดียวกัน มากไปกว่านั้นทางผู้จัดได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเพื่อช่วยลดขยะพลาสติก และหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ผลิตจากพลาสติกภายในงานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่กับเราต่อไป ภายหลังกิจกรรมทางผู้จัดมีความประสงค์บริจาคเงินสมทบทุนสถานสงเคราะห์ คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่จังหวัดนครนายก หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. https://www.fanaticrun.com/activity/the-natural-run-2020?fbclid=IwAR1x3-bKiqJKO1LiZe7aSgcMxA_EK5Nv3r9qdR-hpp9Ofu_ZUUkb867eqdI
2. https://www.facebook.com/Thenaturalrun/