กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : แถลงแผนธุรกิจ บมจ.ศุภาลัย ปี 2565 และเจาะลึกโครงการแนวราบระดับลักซ์ชูรี่ “ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121”
วันที่ : 24 มกราคม 2565 (13:15 - 15:10)
จัดโดย : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Facebook Supalai Society
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

พบกับ #Facebook_Live แถลงแผนธุรกิจ บมจ.ศุภาลัย ปี 2565 และเจาะลึกโครงการแนวราบระดับลักซ์ชูรี่ “ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121” บ้านเดี่ยวหรูดีไซน์ใหม่ จากสถาปัตยกรรมโมเดิร์นคลาสสิคสไตล์ ที่ผสานแนวคิดการใช้ชีวิตจริง