กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ATK @School อุ่นใจก่อนไปโรงเรียน
วันที่ : 15 มกราคม 2565 (11:21 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ออนไลน์ผ่าน LIVE FB
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 403.44 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 45 ต้น

ATK @School อุ่นใจก่อนไปโรงเรียน

ฟังข้อมูลดีๆเพื่อดูแลลูกรัก
จาก..พว.นฤภัค เรืองธนเดชา
หัวหน้าพยาบาลแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ผ่าน Live สด ช่องทาง Facebook : V_Team Group คลิก https://www.facebook.com/vteamgroup

วันเสาร์ 15 ม.ค.65 เวลา : 11.00 -11.45 น.