กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและต่อยอดการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วันที่ : 14 มกราคม 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : Zoom meeting
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 226.86 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 25 ต้น

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและต่อยอดการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แผนการดำเนินการ / กำหนดเกณฑ์การเลือกธุรกิจ