กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (กลุ่มผู้เกษียณอายุ) ธ.กรุงเทพ
วันที่ : 13 มกราคม 2565 (09:30 - 10:30)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ประชุมออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 237.58 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 26 ต้น

ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. จัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (กลุ่มผู้เกษียณอายุ) ร่วมกับบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด และธนาคารกรุงเทพ