กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (กลุ่มผู้เกษียณอายุ) ธ.กรุงไทย
วันที่ : 13 มกราคม 2565 (15:00 - 16:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ประชุมออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 47.19 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. จัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มผู้เกษียณอายุ ร่วมกับบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด และธนาคารกรุงไทย