กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินออนไลน์
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคาร UBCII
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เพื่อพัฒนาทักษะการตรวจสอบและสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตในการทำธุรกรรมการเงินทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบุคลากร