กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Time Management & Priority Setting (บ่าย)
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 84.44 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

รบกวนเปิด QR Code care the bear สำหรับการอบรม Time Management & Priority Setting ทั้ง 2 Session ค่ะ
- Session 1 : เวลา 10.00-12.00 น.
- Session 2 : เวลา 14.00-16.00 น.