กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Time Management & Priority Setting (เช้า)
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 350.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 39 ต้น

รบกวนเปิด QR Code care the bear สำหรับการอบรม Time Management & Priority Setting ทั้ง 2 Session ค่ะ
- Session 1 : เวลา 10.00-12.00 น.
- Session 2 : เวลา 14.00-16.00 น.