กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : SET Digital Roadshow 3Q2021
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 (11:15 - 12:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : KTC Office
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.10 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Krungthai Card Public Company Limited (KTC) is pleased to invite you to join KTC 3Q2021 Performance Review on "SET Digital Roadshow", which will be presented to you by
• Mr. Rathian Srimongkol (Director / President & Chief Executive Officer)
• Mr. Chutidej Chayuti (Chief Financial Officer)
• Ms. Apisama Na Songkhla (Senior Vice President - Treasury and Investor Relations)

The event will be taking place on Friday 26th, November 2021 at 11.15 - 12.00 (BKK Time, GMT+7) virtually via Cisco Webex. Please follow the button below for registration. Please be informed that the registration will be closed on November 12, 2021, and SET will send the meeting link to your e-mail by November 16, 2021.