กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ATK ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลคุณ
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 (08:30 - 10:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

กิจกรรม ATK ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลคุณ 23-24 พย 64