กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Orientations for Employee of November, 2021 (NE)
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 (13:30 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 166.44 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 18 ต้น

รบกวนเปิด QR code care the bear ของ Orientations for new staff วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 | 13.30 - 17.00 น.ค่ะ